Història

 

Any 1899.- L’origen fou el Sindicato Agrícola Sollerense, fundat pel que fou fill il.lustre de Sóller, mossèn Josep Rullan i Mir. (1)

La seva finalitat: promoure la unió dels pagesos, defensar els seus interessos, fomentar el conreu i lluitar contra les malaties i les plagues.

Any 1910.- Comissari de l’exportació de fruita cap a l’estranger.

Any 1926.- Constitució de la Tafona Cooperativa.
La mòlta de l’oliva es feia a un trull de pedres rotatòries verticals i la pasta es comprimia amb cinc premses hidràuliques construïdes per la casa Coq d’Aix en-Provence.

Any 1927/1930.- Instal·lació d'un taller de neutralització i blanqueig i un laboratori per refinar l'oli procedent de les restes de les tafones de la Vall, segons projecte i maquinària de la casa Amorini Brignoni de Gènova.

Any 1931.- Instal·lació d'una saboneria, per aprofitar els àcids grassos que contenien les pastes de neutralització.

Any 1935.- Després d'un llarg període d'assajos, amb la creació d'una planta extractora d'oli de pinyol per elaborar lubrificants d'alta qualitat, s'aconseguí elaborar oli industrial que fou enregistrat a nom de la Tafona amb les marques “Autoliva” i “Lubricoli”

Any 1976.- Construcció d'una nau Hortofrutícola, amb equipament de maquinària netejadora, calibradora i enceradora.

Any 1987.- Construcció d'una segona nau per ampliació de la secció Hortofrutícola.

Any 1990.- Reconversió i habilitació de dues naus antigues com a cambres frigorífiques.

Any 1991.- Reconversió de la tafona a maquinària d'acer inoxidable, d'extracció en continu, de la casa Pieralisi, amb capacitat per a tractar 45 TM/dia d'oliva.

Any 2004.- La Cooperativa participa i s'adhereix a la creació de la Denominació d’Origen Protegida "Oli de Mallorca".

Any 2007.- Instal·lació d'una nova línia d'envasat d'oli.

Any 2007.- Ampliació d'una segona tafona, amb tres batedores independents per a facilitar el procés individualitzat i les produccions de màxima qualitat.

Any 2013.- S'inaugura el centre d'interpretació CAPVESPRE.

Any 2013.- La Cooperativa participa i s'adhereix a la creació de la Denominació d'Origen Protegida "Oliva de Mallorca".

Productes destacats

Continuar en la línia de productes i serveis de qualitat a partir dels cítrics i l’olivar, raó de ser de la Cooperativa Agrícola de Sóller.